BELEDİYEMİZE AİT YENİ SEBZE PAZARI TAHSİS DUYURUSU

 

BELEDİYEMİZE AİT YENİ SEBZE PAZARI TAHSİS DUYURUSU

 

 

 

KONU VE KAPSAM:   

 

Sivas İli,  Suşehri  İlçesinde Mülkiyeti Belediyemize ait Yalnızbağlar Mahallesi Kızıldağ sokak 32 ada 3 parsel üzerinde bulunan Pazar yeri  12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’’in 3.bölümündeki tahsis başlığı altında 11,12,13.maddesi hükmüne gör  99  adet yer Belediye  Encümenince tahsis edilecektir.

 

 

 

TANIMLAR :

 

 

 

 a) İDARE        : Suşehri Belediye Başkanlığı

 

 b) KİRACI      : Bizzat veya vekili olarak tahsise katılanları,

 

           

 

TAHSİSİN  YAPILACAĞI YER VE TARİHİ:

 

 

 

Tahsis01/ 08/.2016 Pazartesi   günü saat 14:00 Belediye Encümen Toplantı Salonunda kura ile  yapılacaktır.

 

                

 

  1)  Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır                               

 

         a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.

 

b) Esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olmak.

 

c) Vergi mükellefi olmak.

 

ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

 

d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

 

 

 

 2) Satış yeri tahsis edilecek üreticilerde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

 

a) Sebze veya meyve üreticisi olmak.

 

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olmak.

 

c) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.

 

ç) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.

 

 

 

 3)Satış yeri tahsis talebinde bulunanlar; Ek-1’de yer alan dilekçe, esnaf ve sanatkarlar odasına/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge ve son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf ile birlikte ilgili belediyeye başvurur.  

 

 

 

 4) Yer tahsis edilen balıkçı ve hırdavatçı pazarcılara ait alan vaziyet planı içerisinde kalmak şartı ile idarece belirlenecektir.

 

 5 ) Son başvuru tarihi 14.07.2016 Perşembe günü saat 17: 00 olup; isteklilerin başvurularını idareden temin edilecek örneğe uygun dilekçe ekinde Belediye Başkanlığına verilecektir.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6) Kura işlemine  katılma hakkı kazananlar 15.07.2016 tarihinde Belediye Encümenince  karara bağlanacaktır. Liste 18.07.2016 -26.07.2016 tarihleri arasında Belediyenin internet sitesi ve resmi ilan panosunda yayınlanacak olup; kura işlemine hak kazanamayanlar 27.07.2016 günü saat 17:00 ye kadar Belediye Başkanlığına verilecek dilekçe ile listeye itiraz edebilecektir.İtirazlar 29.07.2016 tarihinde Belediye Encümen toplantısında karara  bağlanacaktır.

 

 

 

7) Tahsis 01.08.2016 tarihinde saat 14:00 de  Suşehri Belediyesi Encümen toplantı salonunda kura ile yapılacaktır.

 

 

 

 8)   Tahsis şartnamesi Suşehri Belediyesi Mali.Hiz.Müdürlüğü Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                               SUŞEHRİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞI