Belediyemizce Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

                 04/07/2009 tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik çerçevesinde mahalli idareler personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 06/10/2019 tarihinde yapılmıştır.

                 Sınav sonuçları 21/10/2019 tarihi itibariyle bakanlığımız Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü internet adresinde (http://www.yerelyönetimler.cbs.gov.tr/) de yayınlanmıştır.

                04/07/2009 Tarih ve 27278 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 14-15 inci maddeleri Sözlü Sınav-Sınav Kurulu ve Görevleri ( Başlıkları ile birlikte değişik:RG-7/5/2014-28993) ve 22/10/2016 tarihli 29865 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 12,13.maddeleri  ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 19/10/2018 tarih ve 48563918-900-E.182020 sayılı yazıları gereğince;

                 Belediyemizce Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına girerek Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan kişilere ait 13/11/2019 Çarşamba günü Saat: 15:00’ de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda Sözlü Sınav yapılacaktır.

                 

                   İlgililere önemle duyurulur.