MİRAC KANDİLİNİZİ MÜBAREK OLSUN

 

BELEDİYE BAŞKANI FAZLI YÜKSEL’DEN MİRAC KANDİLİ KUTLAMA MESAJI

 

Mirac Kandili, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) Efendimizin gecenin bir anında Mekke'deki Mescidi Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya, oradan da göklere seyahat ettirildiği mübarek gecenin adıdır.

 

Peygamberimizin hayatı içinde önemli bir yeri olan Mirac, Allah'ın sevgili Rasûlünden başka hiç kimseye sunulmadığı ilahî bir ihsandır.
Yüce Peygamberimiz için pek büyük şan ve şereflerle dolu olan Mirac mucizesi, biz Müslümanlar için de ilahî rahmetler ve lütuflarla doludur.

 

Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de; "Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür:”(l) buyurmuştur.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ben Mirac’tan daha güzel bir şey görmüş değilim” demiştir. Mirac yüceliklerinden, adeta bir vefa duygusuyla dönerken ümmetine büyük hediyeler getirmiştir.

 

Bunlardan birincisi Mirac olayının biz Müslümanlar için en önemli sonuçlardan birisi, hiç şüphe yok ki, dinin direği olan namazdır. Namaz, bize bir Mirac hediyesidir. Bilinçli olarak kılınan namaz Müminin miracıdır.

 

İkinci olarak; Bakara suresinin son iki ayetinde (Amenerrasulu); “Peygamber, Rabbinden kendisine verilene iman etti, mü’minler de iman ettiler. Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Bakara- 285. Ayet)

 

 “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: “Ey Rabbimiz! Unutur, yada yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara- 286. Ayet)

 

Üçüncüsü İsra suresinin 22-29 ayetlerinde bahsedilen 12 maddelik İslam prensipleri;

 

Bu vahyedilen hakikatleri şöylece özetleyebiliriz: "Allah'a ortak koşulmayacak, yalnız O'na kulluk edilecek ve yalnız O'ndan yardım istenecektir. Anne ve babaya hürmet edilecek, onların duaları alınacaktır. Zinaya yaklaşılmayacaktır. Haksız olarak kimsenin canına kıyılmayacaktır. Yetimlere iyi muamele edilecektir. Ölçü ve tartıda doğruluk üzere olunacaktır. Bilmediğimiz bir şeyin ardından körü körüne gidilmeyecek, şuurlu hareket edilecektir. Yeryüzünde kibir ve gurur taslayarak yürünmeyecektir."

 

 

 

Dördüncü olarak Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimselerin günahlarının affedileceği ve cennete gireceklerinin müjdesinin verilmesidir.

 

Beşinci olarak iyi amele niyetlenen kişiye onu yapamasa bile bir sevap verileceği, eğer yaparsa on sevap yazılacağı, fakat kötü bir iş yapmaya niyetlenen kişi onu yapmadığı müddetçe ona hiçbir günahın yazılmayacağı, ancak onu işlediği zaman da sadece bir günah yazılacağı müjdesi verilmiştir. İşte Mirac gecesi böyle mübarek bir gecedir. Bu geceyi ihya ederken, bu gecede vahyedilen üstün gerçeklere kulak vermeliyiz. Yalnız Yüce Mevla'ya kulluk etmeli, O'na hiçbir şeyi ortak koşmamalıyız.

 

Bu kutlu gece de, daha güzel bir dünya ve daha erdemli bir hayat için dua edelim. Allah bizleri doğru yoldan ayırmasın,bizleri iyilerle haşreylesin,bizleri hayır işlerinde sabit kılsın,Şeytanı bizlerden,bizleri şeytandan uzak eylesin,Devletimize ,milletimize uzanan kirli ve karanlık elleri ıslah eylesin ıslahları mümkün değilse kahhar ismi şerifine kahru perişan eylesin.Askerimizi,polisimizi,sağlıkçımızı,terör saldırılarından korusun,onlara güç versin, kuvvet versin,sabır versin, hedeflerinde isabet versin.Allah devletimize,milletimize zeval vermesin.Devlet erkanımızı ,bizleri idare edenleri,tüm şer güçlerden korusun,hayırlı karalar almayı nasip eylesin.Allah birliğimizi,dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.

 

Bu duygu ve düşüncelerle miraç kandilinizi tebrik eder, bu gece de yapılan duaların, bütün insanlığın hidayetine, kurtuluşuna ve huzuruna vesile olmasını Cenâb-ı Haktan niyaz ederim.

 

Geceniz mübarek olsun.Hayırda kalın,hayırla kalın..