DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ..

 

İnsan haklarının tüm insanların yaratılıştan itibaren sahip olması ve korunması gereken evrensel değerleridir. “Dünyanın ilk insan hakları evrensel bildirgesi peygamber efendimizin veda hutbesidir.

 

İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek, uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması büyük önem taşımaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, tüm dünya devletleri tarafından ortak değerler olarak kabul edilen insan hakları ilkelerini yansıtmaktadır.

 

 İnsan hakları; insan onuruna yaraşır bir hayat sürmek için gerekli olan ve Hz. Mevlana’nın söylediği “Ne olursan ol, gel!” düsturuyla dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun kısıtlama kabul etmeyen, sırf insan olmaktan kaynaklanan haklar bütünüdür. Yüce kitabımız da insanın yaratılmışların en şereflisi olduğunu beyan eder. Bu yönüyle insan hakları tüm insanların yaratılıştan itibaren sahip olması ve korunması gereken evrensel değerlerdir. Yani bu değerler insanlığın ortak paydasıdır.

 

 Bu duygu ve düşüncelerle insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup hayata geçirildiği bir dünyaya ulaşılması temennisiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarım.

Fazlı Yüksel         Suşehri Belediye Başkanı